Jdi na obsah Jdi na menu
 


Domácí řád.

7. 2. 2015

 

Domácí řád.


 

Vážení hosté, žádáme vás o seznámení s tímto domácím řádem. Věříme, že níže uvedená opatření se setkají s Vaším pochopením pro vytvoření dobrých podmínek pro pobyt všech hostů.

 

1) Host je ubytován po předložení platného dokladu totožnosti, ze kterého jsou použity údaje pro vyplnění ubytovacího formuláře. Poté mu jsou vydány klíče od pokoje a hlavního i zadního vchodu. Hosté jsou při ubytování seznámeni s domácím řádem a poplachovými požárními směrnicemi. Zahájením pobytu vyjadřují souhlas s podmínkami domácího řádu.
 

2)Informační nástěnky s informacemi o ubytování, kultuře, službách a požární a poplachové směrnice jsou v přízemí u hlavního vchodu.

3) Pokoje, kuchyně, společné prostory a udržovaná část pozemku slouží hostům. Je zakázáno vstupovat mimo vymezené prostory a krmit domácí zvířata.

4) Každý zodpovídá za svoji bezpečnost a za případný nepořádek či škody. Host nesmí bez souhlasu majitele přemisťovat vybavení a provádět jakékoliv úpravy v ubytovacích prostorách.

5) Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad. Pokud host poškodí zařízení pokoje nebo jiné zařízení zem.usedlosti, ať už z nedbalosti nebo úmyslně, je povinen škodu nahradit.

6) Host je povinen udržovat čistotu a pořádek v pokoji i společných prostorách, dodržovat obecně platné hygienické, bezpečnostní a protipožární předpisy. K přezouvání je určeno místo u hlavních dveří. Odpadky patří do odpadkových košů a do popelnice. K třídění odpadu lze používat kontejnery na návsi (sklo,plasty,papír) nebo sběrné nádoby v přízemí.

7) Dům je ve všech vnitřních prostorách nekuřácký. Kouření je povoleno pouze na vyhrazených místech (venku a v přízemí).

8) Je zakázáno donášet do objektu hořlaviny a jiné nebezpečné látky. Je zakázáno donášet a konzumovat omamné a psychotropní látky.

9) Na vaření jídel slouží hostům společná kuchyně. Vaření na pokoji je zakázáno.

10) Při odchodu z domu pozavírejte okna v pokoji, vypněte el.spotřebiče. Pokoj, přední i zadní vchod do domu za sebou vždy zamykejte. Pokud se host na pokoji zamyká zevnitř, vždy musí vyndat klíč ze zámku. Je to z bezpečnostních důvodů, kdyby bylo třeba odemknout pokoj náhradním klíčem v mimořádné situaci (požár, náhlá zdravotní příhoda hosta).

11) Při používání elektrických spotřebičů dodržujte jejich bezpečné používání. Nenechávejte bez dozoru spotřebiče zapnuté v el.zásuvce, ani nabíječku mobilního telefonu. Neprovádějte jejich vlastnoruční opravy ani nezasahujte do el.sítě nebo jiné instalace. Je zakázáno používání přímotopů.

12) Během pobytu si hosté zajišťují úklid ve svém pokoji ( provádí sami nebo požádají o úklid majitele) a uklízejí po sobě i společné prostory.

13) Ubytovatel provádí: 1x týdně úklid společných prostor podle provozního řádu schváleného hygienickou stanicí v Havlíčkově Brodě. Při každém střídání hostů úklid pokoje .

14) Doba nočního klidu je od 21h do 7h.

15) Návštěvy hostů se uskutečňují mimo dobu nočního klidu. Přespání návštěvy je možné pouze po řádném přihlášení se k ubytování.

16) Ubytovatel (nebo jím pověřená osoba) má právo požadovat vstup do pokoje za účelem kontroly, zda jej host užívá řádným způsobem a k určenému účelu ubytování.

17) Host platí úhradu za ubytování předem, nejpozději v první den pobytu. Platba je možná pouze bezhotovostně na účet majitele.

18) Hostu bude ukončen pobyt (dle situace i okamžitě) v případě nedodržování domácího řádu, v případě výtržností, agresivního či vulgárního chování, či jiného narušování dobrých mravů.

19) Pokud zde host po skončení ubytování zanechá jakékoliv svoje věci, budou považovány za věc opuštěnou, o kterou host již nemá zájem a souhlasí s její likvidací nebo přivlastnění ubytovatelem. 

20) Pokoj je hostům k dispozici v první den pobytu od 14h, v poslední den pobytu do 10h. Při skončení pobytu host odevzdá klíče, inventář v pořádku, pokoj uklizený a odhlásí se z ubytování.

21) Ochrana spotřebitelů:

a) Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní  řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: https://adr.coi.cz (Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.) 

b) V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu. 

Účinnost: Domácí řád je platný od 1.12.2016.


 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář